Informacja: 609-031-804
Rejestracja na terapię: 609-031-804
Rejestracja do poradni: 609-031-804
Laboratorium: 609-031-804

Wskazania do leczenia

Owrzodzenia troficzne i stopa cukrzycowa

Borelioza

Niepłodność

Łagodny przerost prostaty