Informacja i rejestracja: 609-031-804

Terapia hiperbaryczna w leczeniu owrzodzeń troficznych i  stopy cukrzycowej

1. JAK PRZEBIEGA PROCES GOJENIA SIĘ RAN?

Gojenie rany to proces bardzo złożony, wymagający skoordynowania zjawisk o charakterze komórkowym, biochemicznym i fizjologicznym. Aby doszło do naprawy uszkodzonych tkanek konieczne jest odtworzenie ich unaczynienia i poprawy ich ukrwienia. Czynnikiem stymulującym rozrost naczyń jest VEGF czyli naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu wydzielany przez makrofagi. W naprawie uszkodzonej skóry duży udział mają fibroblasty odpowiadające za produkcję kolagenu i elastyny. Dzięki nim skóra staje się elastyczna i jędrna.

2. DLACZEGO NIEKTÓRE RANY TAK TRUDNO SIĘ GOJĄ?

Po naruszeniu ciągłości skóry często dochodzi do nadkażeń głębiej położonych tkanek. Sprzyja temu pogorszone ukrwienie.

 • zmniejszenie zaopatrzenia tkanek w tlen,
 • wzrost prężności dwutlenku węgla
 • wtórne osłabienie działalności układu odpornościowego

naraża chorego na rozwój zakażenia, które staje się problemem leczniczym. Zakażenie potęguje wysokie stężenie glukozy we krwi, która jest naturalną pożywką dla bakterii. W przypadku niedoboru tlenu fibroblasty nie są w stanie produkować kolagenu, w ich cytoplazmie nie dochodzi wtedy do szeregu reakcji enzymatycznych niezbędnych do prawidłowego przebiegu tego procesu.

3. DLACZEGO HIPERBARIA TLENOWA JEST TAK SKUTECZNA W LECZENIU OWRZODZEŃ TROFICZNYCH I STOPY CUKRZYCOWEJ?

 • Zwiększa produkcję czynnika VEGF stymulującego wzrost naczyń
 • Zwiększa unaczynienie chorych tkanek oraz ich utlenowanie
 • Zwiększa produkcję  komórek macierzystych odpowiadających za regenerację tkanek.
 • Zwiększa produkcję  reaktywnych rodników tlenowych posiadających silne właściwości bakteriobójcze.
 • Zwiększa produkcje fibroblastów odpowiedzialnych za syntezę kolagenu i elastyny

4. JAK PRZEBIEGA LECZENIE OWRZODZEŃ TROFICZNYCH I STOPY CUKRZYCOWEJ W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ?

Krok 1.

Konsultacja lekarza specjalisty medycyny hiperbarycznej – nie każdy pacjent może być zakwalifikowany do terapii hiperbarycznej!!! – Nasi doświadczeni specjaliści po konsultacji z lekarzem specjalizującym się w leczeniu owrzodzeń troficznych i stopy cukrzycowej oraz uważnym zebraniu wywiadu i badaniu zdecydują ile i jakich zabiegów potrzebujesz

Krok 2.

Indywidualny program leczenia Twojej choroby hiperbarią tlenową. Otrzymasz indywidualny program, w którym zawarte będą: ilość i częstotliwość zabiegów (sprężeń), ciśnienie jakie jest dobrane do Twojego stanu zdrowia oraz zalecenia lekarza specjalisty chorób naczyń, diabetologa i chirurga jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na terapię hiperbaryczną.

Krok 3.

Przed wejściem do komory jeszcze raz obejrzy Cię lekarz, a pielęgniarka zmierzy ciśnienie krwi, poziom cukru oraz zmieni opatrunek na Twojej ranie. Dostaniesz specjalny jednorazowy strój i jednorazową własną maskę tlenową.

Krok 4.

Sprężenia – w leczniczej, wieloosobowej komorze hiperbarycznej rekomendowanej przez NFZ oprócz pacjentów znajdować się będzie Atendent (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny), pod którego okiem przejdziesz cała terapię. Odpowie on na wszystkie Twoje pytania, będzie Cię wspierał podczas całego procesu leczniczego. Zauważy każde najmniejsze nawet odchylenia od normy i natychmiast fachowo zareaguje. Sprężenie trwa 1,5 godziny. Ciśnienie w komorze wzrasta powoli i powoli jest zmniejszane. Będziesz oddychał 100% tlenem. Na zewnątrz komory nad Twoim bezpieczeństwem będzie czuwał operator komory i lekarz, którzy będą Cię obserwować na monitorach i będą w stałym kontakcie telefonicznym z Atendetem.

KROK 5.

Zakończenie cyklu sprężeń. Po każdym wyjściu z komory oraz po zakończonym cyklu zabiegów zostaniesz zbadany przez lekarz specjalistę hiperbarii tlenowej.

KROK6.

NIE zapomnij wpisać się do naszej księgi wyleczonych pacjentów!!! Jeśli nasza załoga spełni Twoje oczekiwania – liczymy na klika słów pochwały  – To dla tych słów i dla Twojego uśmiechu pracujemy z pasją.

Krok 7.

Zawsze kiedy zatęsknisz za nami możesz wrócić do naszego Ośrodka by podnieść na duchu innych pacjentów oraz skorzystać z dobrodziejstw tlenu tym razem już tylko poprawiając swoja kondycję fizyczną i psychiczną oraz wzmacniając efekty leczenia.

5. CZY LECZENIE OWRZODZEŃ TROFICZNYCH I STOPY CUKRZYCOWEJ W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ JEST ZNANĄ MEDYCZNĄ TERAPIĄ?

Hiperbaria tlenowa znalazła zastosowanie w leczeniu licznych patologii skórnych, szczególnie o etiologii niedokrwiennej i infekcyjnej takich jak:

 • stopa cukrzycowa,
 • owrzodzenia po leczeniu napromieniowaniem,
 • rany oparzeniowe,
 • przeszczepy skórne
 • odleżyny.

W badaniu klinicznym  przeprowadzonym przez szwedzkich naukowców u chorych ze stopą cukrzycową  poddanych terapii hiperbarycznej w trakcie 3-letniego okresu obserwacji stwierdzono 75% pełnych wyleczeń w stosunku do 48% wyleczeń w grupie pacjentów leczonych bez zastosowania komory hiperbarycznej. Jednocześnie odsetek przeprowadzonych w obu grupach amputacji kończyn wynosił odpowiednio 12% i 33%. Badania innych naukowców wykazały, że podaż 100% tlenu w warunkach hiperbarycznych zwiększa zdolność komórek nabłonka naczyń do podziałów oraz przyspiesza wytwarzanie błony podstawnej naskórka. Czynnikiem stymulującym rozrost naczyń jest VEGF czyli naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu wydzielany przez makrofagi. Podczas zabiegów tlenoterapii wzrasta wytwarzanie  tego czynnika jak również dowiedziono ośmiokrotny wzrost poziomu komórek macierzystych odpowiadających za regenerację tkanek. Duża ilość reaktywnych rodników tlenowych wytworzonych w warunkach hiperbarii tlenowej ma  silne właściwości bakteriobójcze. Wyniki badania przeprowadzonego przez dr. Knighton i wsp.  udowodniły, że szybkość gojenia się rany wytworzonej eksperymentalnie u zwierząt doświadczalnych była wprost proporcjonalna do stężenia tlenu podawanego im do oddychania.

Terapia jest polecana przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Obecnie z powodzeniem stosują ją niemal wszystkie wiodące ośrodki hiperbarii tlenowej na całym świecie. Z niektórymi z nich współpracuje

HIPERBARYCZNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY w LUBLINIE.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska

Lek. med. Małgorzata Skiba