REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Podczas udaru zarówno niedokrwiennego jak i krwotocznego dochodzi do niedotlenienia komórek nerwowych, prowadzące do powstania deficytów neurologicznych. Udar jest częstą przyczyną śmierci oraz niepełnosprawności. Wokół miejsca gdzie dochodzi do obumarcia komórek nerwowych występuje obszar o zmniejszonej perfuzji czyli o zmniejszonym ukrwieniu. Komórki nerwowe, które się tam znajdują otrzymują zbyt małą ilość tlenu aby móc prawidłowo funkcjonować, dlatego przechodzą w stan uśpienia, zwalniają swój metabolizm i przestają pracować. Obrzęk mózgu powoduje nacisk na naczynia zmniejszając w nich przepływ krwi, co dodatkowo pogłębia niedokrwienie tkanki mózgowej.

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA

Tlen w warunkach hiperbarii rozpuszcza się w osoczu w wyższym stężeniu niż w warunkach atmosferycznych, dzięki temu więcej tlenu ma szansę dotrzeć do słabo ukrwionych i niedotlenionych tkanek.

Wiele publikacji potwierdza pozytywne efekty rehabilitacji neurologicznej pacjentów po udarze poddanych terapii hiperbarycznej. Tlen hiperbaryczny dotlenia komórki nerwowe działając również neuroprotekcyjnie. Poprawia ich metabolizm, stabilizuje barierę krew-mózg, przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego i obrzęku mózgu. Wpływa na zmiany ciśnienia śródczaszkowego.

Odpowiednio dobrana terapia hiperbaryczna łagodzi stres oksydacyjny i zmniejsza uszkodzenia po reperfuzji czyli ponownym ukrwieniu. To właśnie te uszkodzenia są uważane za przyczynę większości ubytków neurologicznych.

Hiperbaria stymuluje regeneracje uszkodzonych naczyń i nerwów. Doprowadza do tworzenia się nowych naczyń co poprawia ukrwienie tkanki mózgowej. Zwiększone dostarczenie tlenu zatrzymuje również obumieranie dotychczasowych komórek nerwowych.Ożywia i pobudza do życia uśpione od dawana komórki oraz przywraca ich prawidłowe funkcjonowanie.

JAK PRZEBIEGA LECZENIE W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ?

Krok 1.

Konsultacja lekarza specjalisty medycyny hiperbarycznej – nie każdy pacjent może być zakwalifikowany do terapii hiperbarycznej!!! – Nasi doświadczeni specjaliści po konsultacji z lekarzem specjalizującym się w leczeniu boreliozy oraz uważnym zebraniu wywiadu i badaniu zdecydują ile i jakich zabiegów potrzebujesz

Krok 2.

Indywidualny program leczenia Twojej choroby hiperbarią tlenową. Otrzymasz indywidualny program, w którym zawarte będą: ilość i częstotliwość zabiegów (sprężeń), ciśnienie jakie jest dobrane do Twojego stanu zdrowia.

Krok 3.

Przed wejściem do komory jeszcze raz obejrzy Cię lekarz, pielęgniarka zmierzy ciśnienie krwi. Dostaniesz specjalny jednorazowy strój i jednorazową własną maskę tlenową.

Krok 4.

Sprężenia– w leczniczej, wieloosobowej komorze hiperbarycznej rekomendowanej przez NFZ oprócz pacjentów znajdować się będzie Atendent (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny), pod którego okiem przejdziesz cała terapię. Odpowie on na wszystkie Twoje pytania, będzie Cię wspierał podczas całego procesu leczniczego. Zauważy każde najmniejsze nawet odchylenia od normy i natychmiast fachowo zareaguje.
Sprężenie trwa 1,5 godziny. Ciśnienie w komorze wzrasta powoli i powoli jest zmniejszane. Będziesz oddychał 100% tlenem.
Na zewnątrz komory nad Twoim bezpieczeństwem będzie czuwał operator komory i lekarz, którzy będą Cię obserwować na monitorach i będą w stałym kontakcie telefonicznym z Atendetem.

Krok 5.

Zakończenie cyklu sprężeń. Po każdym wyjściu z komory oraz po zakończonym cyklu zabiegów zostaniesz zbadany prze lekarza specjalistę hiperbarii tlenowej

Krok 6.

NIE zapomnij wpisać się do naszej księgi wyleczonych pacjentów!
Jeśli nasza załoga spełni Twoje oczekiwania – liczymy na klika słów pochwały  – To dla tych słów i dla Twojego uśmiechu pracujemy z pasją.

Krok 7.

Zawsze kiedy zatęsknisz za nami możesz wrócić do naszego Ośrodka by podnieść na duchu innych pacjentów oraz skorzystać z dobrodziejstw tlenu tym razem już tylko poprawiając swoja kondycję fizyczną i psychiczną oraz wzmacniając efekty leczenia.

DONIESIENIA NAUKOWE

Zespół dr. Efrata w Tel Awiw prowadził badania nad rehabilitacją neurologiczną po udarze przy pomocy hiperbarii tlenowej. Do swojego badania zakwalifikowali chorych, którzy nieskutecznie byli poddani konwencjonalnej terapii. Naukowcy wykazali, ze dotknięte chorobą ośrodki mózgowe ponownie podejmowały swoją funkcję. U ich pacjentów powoli ustępował paraliż, powracało czucie i następowała poprawa w posługiwaniu się mową.W wyniku regularnych sesji nastąpiła poprawa funkcji nerwowych i psychicznych oraz motorki i koordynacji.

Przeprowadzone na zwierzętach badanie wykazało ze terapia hiperbaryczna zmniejszyła obszar uszkodzenia mózgu o 32% oraz zmniejszyła śmiertelność zwierząt z niedrożnością tętnicy środkowej mózgu.

Porównywano rownież skuteczność tlenoterapii normo barycznej (NBO) i hiperbarycznej (HBO) zastosowanej przy ogniskowym niedokrwieniu mózgu. Podczas gdy HBO znacząco zmniejszyła deficyt neurologiczny zwierząt doświadczalnych i ograniczyła obszar udaru o 30%, NBO nie przyniosła znaczących zmian. Dowiedziono, że nawet opóźniona terapia hiperbaryczna ma przewagę nad przedłużoną tlenoterapią przeprowadzoną w warunkach atmosferycznych. Co więcej połączenie obu metod nie wpłynęło na poprawę zdrowia zwierząt.

LITERATURA:

Xu Y, Ji R, Wei R, at all The Efficacy of Hyperbaric Oxygen Therapy n Middle Cerebral Artery Occlusion in Animal Studies: A Meta-Analysis. PLoS One 2006, Feb9;11 (2):e0148324.

Beyonn C, SunL, Marti HH at all Delayed hyperbaric oxygenation is more effective than early prolonged normobaric hyperoxia in experimental focal cerebral ischemia. Neurosci Lett. 2007 Oct 2;425(3):141-5.

Boussi-Gross R, Golan H, Volkov O at all Improvement of memory impairments in poststroke patients by hyperbaric oxygen therapy.Neuropsychology. 2015 Jul;29(4):610-21.

Duan S, Shao G, Yu L, Ren C Angiogenesis contributes to the neuroprotection induced by hyperbaric oxygen preconditioning against focal cerebral ischemia in rats.Int J Neurosci. 2015;125(8):625-34

Sun L, Wolfers G, Veltkamp R Oxygen therapy does not increase production and damage induced by reactive oxygen species in focal cerebral ischemia.Neurosci Lett. 2014 Aug 8;577:1-5.

Shai Efrati, i wsp., Hyperbaric Oxygen Induces Late Neuroplasticity in Post Stroke Patients – Randomized, Prospective Trial, PLoS ONE 8(1): e53716.

.

Prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska Lek. med. Małgorzata Skiba