Informacja i rejestracja: 609-031-804

RADIOTERAPIA A TERAPIA HIPERBARYCZNA

1.Radioterapia

Radioterapia jest zabiegiem ratującym życie- niszczącym komórki nowotworowe. Napromieniowanie tkanki jest procedurą bezbolesną nacelowaną na konkretną zmianę. Jednak nieuniknione jest towarzyszące temu uszkodzenie leżących w obszarze napromieniowanym zdrowych tkanek.

Stopień nasilenia występujących powikłań zależy od wyjściowego stanu ogólnego pacjenta, dawki oraz miejsca, które zostało poddane radioterapii. Im mniej jest osłabiony organizm tym większe i szybsze są jego możliwości regeneracyjne.

Skutki uboczne radioterapii dzielimy na wczesne i późne.

Powikłania wczesne, czyli występujące do trzech miesięcy po zakończeniu terapii to najcześciej:

-zmęczenie, senność, złe samopoczucie,
-nudności, wymioty, biegunka,
-zmiany na skórze: zaczerwienienie i stan zapalny, uczucie ściągania, utrata owłosienia, ból, suchość i pieczenie skóry,
-bóle głowy,
-duszność, krwioplucie,
-anemia, spadek ilości leukocytów lub płytek krwi.

Późne powikłania mogą wystąpić nawet do kilkudziesięciu lat po radioterapii.

W Stanach Zjednoczonych policzono,że każdego roku 1.2 miliona pacjentów cierpiących na raka przyjmuje radioterapię. Późne skutki napromieniowania tkanek występują u 5-15% z tych pacjentów. Zaliczamy do nich:

-martwicę skóry, która prowadzi do powstania ran trudno reagujących na leczenie,
-zwłóknienia skóry i tkanki podskórnej, blizny,
-przewlekłe zapalenie śluzówki przewodu pokarmowego,
-popromienna martwica kości,
-przetoki naczyń,
-włóknienie płuc, przewlekła duszność,
-utrudnione gojenie się ran w miejscu wcześniej napromieniowanym.

2. Wpływ tlenowej terapii hiperbarycznej na pacjentów wymagających leczenia radioterapią:

-stymuluje tworzenie nowych naczyń czyli poprawia ukrwienie uszkodzonych tkanek,
-zmniejsza obrzęk oraz stan zapalny w napromieniowanej okolicy,
-zwiększa ilości komórek macierzystych, przyspiesza regenerację narządów i tkanek skóry,
-zwalcza anemię, niedobory leukocytów i płytek krwi,
-wpływa na syntezę kolagenu, przyśpiesza gojenie się powstałych ran oraz wzmacnia skórę,
-zwiększa produkcję reaktywnych rodników tlenowych posiadających silne właściwości bakteriobójcze,
-zmniejsza bóle towarzyszące pacjentom którzy przeszli radioterapię,
-zmniejsza konieczność interwencji chirurgicznych,
-zmniejsza ryzyko ekstrakcji zębów po napromieniowaniu okolicy zębowej.

Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej przed radioterapią jest bezpieczne, dobrze tolerowane przez pacjentów, rzadko dochodzi do wystąpienia skutków ubocznych. Wzmacnia organizm, poprawia wyniki radioterapii i zmniejsza powikłania związane z napromieniowaniem. Tlen hiperbaryczny zwiększa również cytostatyczny efekt niektórych chemioterapeutyków potęgując ich efektywność.

JAK PRZEBIEGA LECZENIE W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ?

Krok 1.
Konsultacja lekarza specjalisty medycyny hiperbarycznej – nie każdy pacjent może być zakwalifikowany do terapii hiperbarycznej!!! – Nasi doświadczeni specjaliści po konsultacji z lekarzem specjalizującym się w leczeniu boreliozy oraz uważnym zebraniu wywiadu i badaniu zdecydują ile i jakich zabiegów potrzebujesz

Krok 2.
Indywidualny program leczenia Twojej choroby hiperbarią tlenową. Otrzymasz indywidualny program, w którym zawarte będą: ilość i częstotliwość zabiegów (sprężeń), ciśnienie jakie jest dobrane do Twojego stanu zdrowia.

Krok 3.
Przed wejściem do komory jeszcze raz obejrzy Cię lekarz, pielęgniarka zmierzy ciśnienie krwi. Dostaniesz specjalny jednorazowy strój i jednorazową własną maskę tlenową.

Krok 4.
Sprężenia– w leczniczej, wieloosobowej komorze hiperbarycznej rekomendowanej przez NFZ oprócz pacjentów znajdować się będzie Atendent (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny), pod którego okiem przejdziesz cała terapię. Odpowie on na wszystkie Twoje pytania, będzie Cię wspierał podczas całego procesu leczniczego. Zauważy każde najmniejsze nawet odchylenia od normy i natychmiast fachowo zareaguje.
Sprężenie trwa 1,5 godziny. Ciśnienie w komorze wzrasta powoli i powoli jest zmniejszane. Będziesz oddychał 100% tlenem.
Na zewnątrz komory nad Twoim bezpieczeństwem będzie czuwał operator komory i lekarz, którzy będą Cię obserwować na monitorach i będą w stałym kontakcie telefonicznym z Atendetem.

Krok 5.
Zakończenie cyklu sprężeń. Po każdym wyjściu z komory oraz po zakończonym cyklu zabiegów zostaniesz zbadany prze lekarza specjalistę hiperbarii tlenowej

Krok 6.
NIE zapomnij wpisać się do naszej księgi wyleczonych pacjentów!
Jeśli nasza załoga spełni Twoje oczekiwania – liczymy na klika słów pochwały  – To dla tych słów i dla Twojego uśmiechu pracujemy z pasją.

Krok 7.

Zawsze kiedy zatęsknisz za nami możesz wrócić do naszego Ośrodka by podnieść na duchu innych pacjentów oraz skorzystać z dobrodziejstw tlenu tym razem już tylko poprawiając swoja kondycję fizyczną i psychiczną oraz wzmacniając efekty leczenia.

Doniesienia naukowe:

Naukowcy z Haukeland University Hospital in Bergen przeprowadzili terapię hiperbaryczną u pacjentów prezentujących objawy późnych uszkodzeń tkanek po radioterapii głowy i szyi. W swojej publikacji opisali wyższą efektywność zastosowanej terapii w porównaniu do tradycyjnych metod leczenia.

Yoshimizu i wsp. opisali korzyści jakie przynosi zastosowanie terapii hiperbarycznej u pacjentów cierpiących na przewlekłe zapalenie okrężnicy wywołane przez radioterapię miednicy mniejszej. Ich pacjenci cierpieli z powodu owrzodzeń , przetok, zwężeń światła jelita. Zdarzyło się, że przewlekły stan zapalny przyczynił się do przerwania ciągłości jelita i wystąpienia perforacji. Znaczącą poprawę i wygojenie owrzodzeń zaobserwowano u wszystkich pięciu osób poddanych terapii bez obserwowanych skutków ubocznych. Terapia nie przyniosła poprawy u pacjentów z objawami lekkiego krwawienia wynikającego z obecnych teleangiektazji. Autorzy tego badania jako najbardziej skuteczną metodę leczenia przewlekłego zapalenia okrężnicy sugerują terapię złożoną z terapii hiperbarycznej i koagulacji argonowej .

W pracy MH Bennett analizowano czternaście publikacji na temat zastosowania terapii hiperbarycznej tlenem w leczeniu późnych powikłań po radioterapii. Naukowcy potwierdzają skuteczność tej metody w leczeniu uszkodzenia tkanek głowy, szyi, odbytnicy i odbytu oraz w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia popromiennej martwicy kości.

We Francji dokonano analizy artykułów dotyczących zastosowania opisywanej metody w leczeniu krwotocznego zapalenia pęcherza wywołanego przez radioterapię . Wyniki wskazują, że objawy uległy zmniejszeniu u 64.8% leczonych pacjentów, natomiast 52,1% pacjentów zostało całkowicie uleczonych.

Istnieją doniesienia o klinicznej skuteczności terapii hiperbarycznej w leczeniu guzów, między innymi wysoko złośliwych glejaków. Występowanie lokalnego niedotlenienia w centralnej części guza jest częstym powodem nieskutecznej lekoterapii.

Wysoką skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej wykazał również D.Teguh, który opisał wyniki swojego doświadczenia, w którym 57 kobiet cierpiących po naświetlaniu klatki piersiowej z powodu raka piersi poddał terapii hiperbarycznej. Przeszły one średnio 47 sesji po 80 minut pod ciśnieniem 2.4 ATA. Po zastosowaniu terapii u wszystkich pacjentek nastąpiła widoczna poprawa . Ból według 10 stopniowej skali NRS poprawił się o przynajmniej 1 stopień u 80%. Wśród kobiet skarżących się na poszczególne objawy u 62% ustąpiły bóle w obrębie ramienia, u 50% ustąpiły obrzęki oraz problemy z ruchomością kończyn górnych , u 79% ustąpił ból w okolicach klatki piersiowej, u 73% ustąpiły obrzęki w obrębie klatki piersiowej, u 73% znikła nadwrażliwość skóry w obrębie klatki piersiowej a u 70% znikły problemy skórne obecne po radioterapii. Terapia była przez pacjentki dobrze tolerowana a jej efekty uboczne były minimalne i odwracalne.

 

Literatura:
Lauvrak V, Frønsdal KB, Ormstad SS, Vaagbø G, Fure B. Effectiveness of Hyperbaric Oxygen Therapy in Patients with Late Radiation Tissue Injury or Diabetic Foot Ulcer. Oslo, Norway: Knowledge Centre for the Health Services at The Norwegian Institute of Public Health (NIPH); 2015 Mar. Report from Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) No. 4-2015.
Yoshimizu S, Chino A,  Miyamoto Y, Tagao F, Iwasaki S1,et all. Efficacy of hyperbaric oxygen therapy in patients with radiation-induced rectal ulcers: Report of five cases.Dig Endosc. 2017 Sep;29(6):718-722.
Bennett MH ,Feldmeier J, Hampson NB, Smee R, Milross C.Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury.Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 28;4:CD005005.
Mougin J Souday V, Martin F, Azzouzi AR, Bigot .Evaluation of Hyperbaric Oxygen Therapy in the Treatment of Radiation-induced Hemorrhagic Cystitis.Med. Urology. 2016 Aug;94:42-6. doi: 10.1016/j.urology.2016.04.015. Epub 2016 Apr 25.
Stepien K, Ostrowski RP, Matyja E (2016) Hyperbaric oxygen as an adjunctive therapy in treatment of malignancies, including brain tumours. Med Oncol 33:16–814
Teguh DN, Bol Raap R, Struikmans H, Verhoef C,Koppert LB,et all.Hyperbaric oxygen therapy for late radiation-induced tissue toxicity: prospectively patient-reported outcome measures in breast cancer patients.Radiat Oncol. 2016 Sep 29;11(1):130.
Borab Z, Mirmanesh MD, Gantz M, Cusano A, Pu LL.Systematic review of hyperbaric oxygen therapy for the treatment of radiation-induced skin necrosis.J Plast Reconstr Aesthet Surg.2017 Apr;70(4):529-538.

 

.

Prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska Lek. med. Małgorzata Skiba