Informacja i rejestracja: 609-031-804

Terapia hiperbaryczna niepłodności

 1. NIEPŁODNOŚĆ

Zgodnie ze statystyką  prawie 20% małżeństw w wieku rozrodczym ma problemy z zajściem w ciążę.

Przyczyny niejednokrotnie są trudne do zidentyfikowania.

Wśród najczęstszych przyczyn o podłożu hormonalnym prowadzących do niepłodności są zaburzenia jajeczkowania oraz brak „gotowości” macicy do zagnieżdżenia w niej i utrzymania zarodka..

Do implantacji w macicy dochodzi tylko wtedy gdy jej śluzówka (endometrium) jest odpowiednio ukrwiona i prawidłowo rozwinięta, czyli osiągnie odpowiednią grubość.

Zagnieżdżenie zarodka w zbyt cienkiej warstwie endometrium najczęściej prowadzi to do poronienia.

Inną przyczyną niepłodności jest niewystarczająca jakość nasienia mężczyzny. Plemników jest w nim zbyt mało lub są one uszkodzone.

2. DLACZEGO HIPERBARIA TLENOWA JEST TAK SKUTECZNA W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI?

 • Poprawia ukrwienie endometrium (śluzówki macicy) przez zwiększaną produkcję naczyń włosowatych
 • Zwiększa zdolność  komórek śródbłonka naczyń do regeneracji.
 • Zwiększa grubość endometrium w drugiej połowie cyklu  – stwarza optymalne warunki do zagnieżdżenia zarodka
 • Zwiększa stężenie tlenu w tkankach jąder
 • Zwiększa ukrwienie kanalików nasiennych jąder
 • Poprawia jakość nasienia

Jeżeli problem z zajściem w ciąże przez kobietę wynika z braku odpowiedniego ukrwienia i natlenienia śluzówki macicy, terapia hiperbaryczna tlenem jest terapią z wyboru.

3. JAK PRZEBIEGA LECZENIE NIEPŁODNOŚCI W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ?

Krok 1.

Konsultacja lekarza specjalisty medycyny hiperbarycznej – nie każdy pacjent może być zakwalifikowany do terapii hiperbarycznej!!! – Nasi doświadczeni specjaliści po konsultacji z lekarzem specjalizującym się w leczeniu niepłodności oraz uważnym zebraniu wywiadu i badaniu zdecydują ile i jakich zabiegów potrzebujesz

Krok 2.

Indywidualny program leczenia Twojej choroby hiperbarią tlenową. Otrzymasz indywidualny program, w którym zawarte będą: ilość i częstotliwość zabiegów (sprężeń), ciśnienie jakie jest dobrane do Twojego stanu zdrowia oraz zalecenia lekarza specjalisty leczącego niepłodność (ginekolog-położnik) jeśli nie jesteś jeszcze gotowa/y na terapię hiperbaryczną.

Krok 3.

Przed wejściem do komory jeszcze raz obejrzy Cię lekarz, pielęgniarka zmierzy ciśnienie krwi. Dostaniesz specjalny jednorazowy strój i jednorazową własną maskę tlenową.

Krok 4.

Sprężenia – w leczniczej, wieloosobowej komorze hiperbarycznej rekomendowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oprócz pacjentów znajdować się będzie Atendent (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny), pod którego okiem przejdziesz cała terapię. Odpowie on na wszystkie Twoje pytania, będzie Cię wspierał podczas całego procesu leczniczego. Zauważy każde najmniejsze nawet odchylenia od normy i natychmiast fachowo zareaguje.

Sprężenie trwa 1,5 godziny. Ciśnienie w komorze wzrasta powoli i powoli jest zmniejszane. Będziesz oddychał 100% tlenem.

Na zewnątrz komory nad Twoim bezpieczeństwem będzie czuwał operator komory i lekarz, którzy będą Cię obserwować na monitorach i będą w stałym kontakcie telefonicznym z Atendetem.

KROK 5.

Zakończenie cyklu sprężeń. Po każdym wyjściu z komory oraz po zakończonym cyklu zabiegów zostaniesz zbadana/y przez lekarza specjalistę hiperbarii tlenowej.

KROK 6.

NIE zapomnij wpisać się do naszej księgi wyleczonych pacjentów!!!

Jeśli nasza załoga spełni Twoje oczekiwania – liczymy na klika słów pochwały  – To dla tych słów i dla Twojego uśmiechu pracujemy z pasją.

Krok 7.

Zawsze możesz wrócić do naszego Ośrodka by podnieść na duchu innych pacjentów oraz skorzystać z dobrodziejstw tlenu tym razem już tylko poprawiając swoja kondycję fizyczną i psychiczną oraz wzmacniając efekty leczenia…

4. CZY LECZENIE NIEPŁODNOŚCI W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ JEST ZNANĄ MEDYCZNĄ TERAPIĄ?

Tlen stosowany pod wysokim ciśnieniem ma istotne znaczenie dla osiągnięcia lepszego wyniku implantacji ciąży przez poprawę podatności endometrium i poprawienie jakości komórek jajowych. W licznych przypadkach można go uznać a leczenie z wyboru.

Przeprowadzono badania kliniczne, w którym kobiety o niewyjaśnionej przyczynie niepłodności poddano leczeniu przy pomocy komory hiperbarycznej. Badanie USG doppler wskazywało że nastąpiła poprawa ukrwienia endometrium, a śluzówka macicy osiągała prawidłową grubość

W University hospital for Gynecology and Obtetrics, Narodni front, School of Medicine, Univerisity of Belgrade, Serbia badaniu poddano32 kobiety z niepłodnością maciczopochodną. Po terapii tlenem w warunkach hiperbarii odnotowano przyrost grubości endometrium średnio do 11 mm. Po leczeniu naukowcy odnotowali znaczną poprawę utlenowania i ukrwienia macicy. Ponadto zauważono lepszą jakość komórek jajowych, lepszą reakcję stymulowanych jajników (czego nie osiąga terapia hormonalna).

Badania kobiet, które po sesjach w komorze hiperbarycznej zostały zapłodnione na drodze inseminacji (przezpochwowe podanie plemników partnera w pobliże komórki jajowej) oraz tych, które zostały poddane procedurze pobrania komórek jajowych z jajników w celu zapłodnienia in vitro wykazały znacznie lepszą jakość zarodków i wyższy wskaźnik ciąż.

W Centrum Neubauer (NHNC) na bieżąco prowadzone są badania, nad stopniem grubości endometrium i wpływem oksybaroterapii na leczenie niepłodności maciczopochodnej. Do badań wyselekcjonowano grupę kobiet z niedostatecznie grubym endometrium i poddano je cyklom HBOT. Zauważono przyrost grubości endometrium do 11mm.

Inni naukowcy zauważyli, że grubość endometrium w czasie owulacji po leczeniu hiperbarycznym potroiła się i efekt ten został podtrzymany w następnym miesiącu .Dopplerowskie badanie tętnic macicznych i mapowanie naczyń krwionośnych po zastosowaniu hiperbarycznej terapii tlenowej wykazało powstanie nowych sieci naczyń włosowatych endometrium, szczególnie po 4-6 tygodniach  terapii HBOT (hyperbaric oxygen therapy).

Los Angeles USA (LA Hyperbaric Oxygen Center). Lekarze z tego centrum tlenowej terapii hiperbarycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki z powodzeniem stosują od szeregu lat terapię tlenem pod ciśnieniem u kobiet z niepłodnością maciczozależną – brakiem warunków do implantacji płodu. 

Hiperbaria tlenowa ma pozytywny wpływ również na poprawę jakości męskiego nasienia. Zmniejsza negatywne skutki niedokrwienia jąder, co wynika ze zwiększenia stężenia tlenu w tkankach, pomimo spadku w nich przepływu krwi. Do poprawy ukrwienia przyczynia się również tworzenie nowych naczyń w obszarach o dotychczas ograniczonym ukrwieniu.

Jej pozytywny wpływ potwierdzają badania na zwierzętach, które  wykazały że tlenoterapia hiperbaryczna przeprowadzona u królików z eksperymentalnie wywołanymi żylakami powrózka nasiennego wpłynęła na wzrost masy i objętości ich jąder oraz na poprawę jakości nasienia.

University hospital for Gynecology and Obtetrics, Narodni front, School of Medicine, Univerisity of Belgrade, Serbia bada również pacjentów z niepłodnoścą męską.Po terapii tlenem podawanym pod ciśnieniem zauważono zwiększoną spermatogenezę ocenioną po2 miesiącach od leczenia. HBOT ma korzystny wpływ na żywotność i ruchliwość plemników, co wykazała analiza spermogramu po 70 i 90 dniach po zakończeniu leczenia.

Leczeniem niepłodności zajmują się wiodące ośrodki hiperbarii tlenowej na całym świecie. Między innymi:

 • LA Hyperbaric Oxygen Center, USA
 • Cámara Hiperbárica Hospital el Angel, Malaga Espania
 • Vithasxanit International Hospital. Medicina hiperbarica, Malaga, Espania
 • Hyperbaric Medical Center of Estepona, Malaga, Espania
 • ANDI International Hyperbaric NY Freeport. NY USA
 • Pittsburgh HyperbaricInstitute, PA, USA
 • BaroMedical Hyperbaric Oxygen Clinic. Burnaby, BC,Canada
 • Tao of Venus Wellness Center. Hyperbaric Oxygen Chamber. Los Angeles CA, USA
 • Bird Medical Devices, Mumbai, India. HYPERBARIC OXYGEN THERAPY CHAMBER
 • Dr Ramsey Center of Natural Healing. Scottsdale, Arizona,USA
 • For comfort and joy. Hyperbaric therapy. Denver, CO
 • OXYmed Australia.
 • Multidisciplinary Diabetes Center México City. Hyperbaric Chamber. Maksyk

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska

Lek. med. Małgorzata Skiba