W NNCN (nagłym niedosłuchu czuciowo nerwowym) tlenoterapia HbOT intensywnie natlenienia płyny ucha wewnętrznego i poprawia mikrokrążenie, potęguje zdolności regeneracyjne, pacjenci odzyskują słuch już po kilku sesjach.

HbOT w leczeniu nagłej głuchoty (nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy NNCN): 

  • Wzrost ilości tlenu w płynach ucha wewnętrznego – wpływa na powrót sprawności elektrofizjologicznej ślimaka, który jest najbardziej narażony na niedotlenienie. 
  • Następuje poprawa mikrokrążenia w uchu wewnętrznym i wymiany tlenowej zachodzącej w tkankach.  
  • Tak intensywne natlenianie organizmu, potęguje naturalne zdolności regeneracyjne i daje możliwość lepszego przepływu krwi. Tym samym HbOT zwiększa metabolizm komórkowy oraz zmniejsza obrzęk tkankowy, pacjent odzyskuje słuch.