• Dr hab. n. med. Janusz Kraczkowski

    Dr hab. n. med. Janusz Kraczkowski Specjalista ginekolog-położnik. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, otrzymując tytuł lekarza medycyny. W roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2008 doktora habilitowanego nauk medycznych.

    Specjalizację IIo w dziedzinie ginekologia i położnictwo uzyskał w 1984 roku. Odbywał staże naukowe w Szpitalu akademickim w Allepo w Syrii, w Klinice położniczej Szpitala Akademickiego w Maastricht w Holandii. Był stypendystą Fundacji Fogarty w USA, pracował jako postdoctoral fellow pod kierunkiem Profesora Lawrence D.Longo w Center for Perinatal Biology, Department of Physiology and Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, University of Loma Linda, Loma Linda, California, wiodącym ośrodku zajmującym się problemami niedotlenienia płodu w ciąży oraz pod kierunkiem Profesor Frances M.Leslie w Department of Neurobiology,College of Medicine, University of California, Irvine. California, czołowym ośrodkiem w zakresie neurobiologii OUN i autoradiografii ilościowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

    Jest zastępcą ordynatora Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży Akademii Medycznej w Lublinie. Dr hab. n, med. Janusz Kraczkowski przygotowuje do ciąży, prowadzi ciąże i odbiera poród.

    Szczególnie istotnym zagadnieniem jest dla Niego problem niedotlenienia, co jest powodem maciczozależnej niepłodności i wad wrodzonych płodu. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego i rosyjskego.

    Dr hab. n. med. Janusz Kraczkowski przyjmuje pacjentów w środy w godzinach 13.00-15.00.