Informacja: 609-031-804
Rejestracja na terapię: 609-031-804
Rejestracja do poradni: 609-031-804
Laboratorium: 609-031-804

Hiperbaryczny Ośrodek Badawczo Rozwojowy

Piłsudskiego 11,
20-011 Lublin

Tel: +48-609-031-804

Email: info@hiperbarialublin.pl