Informacja: 609-031-804
Rejestracja na terapię: 609-031-804
Rejestracja do poradni: 609-031-804
Laboratorium: 609-031-804

HOBRHYPERBARIC RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE IN LUBLIN.

Al. Piłsudskiego 11,
20-011 Lublin, Poland

Tel: +48-609-031-804

Email: [email protected]