• Dr n. med. Małgorzata Dudzińska

    Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest Specjalistą Chorób Wewnętrznych oraz Specjalistą Chorób Płuc. W roku 2011 Uzyskała tytuł Doktora Nauk Medycznych. Jest Ordynatorem Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – ul. Biernackiego.

    Doktor Małgorzata Dudzińska jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych o tematyce internistycznej i pulmonologicznej. Wielokrotnie występowała na Konferencjach i Sympozjach naukowych jako specjalista Chorób Płuc.