Czy wiesz, że

Według przekazów historycznych pierwszą osobą, poddaną działaniu podwyższonego ciśnienia był król Macedonii, Aleksander Wielki. W roku 320 p.n.e. został on prawdopodobnie opuszczony na dno cieśniny Bosfor w odpowiednio zaprojektowanej szklanej beczce.

  1. Jain K.K. (red.). Textbook of hyperbaric medicine. Wyd. 4. Hogrefe & Huber Publishers, Göttingen 2004.
  2. Mathieu D. Handbook on hyperbaric medicine. Springer, Dordecht 2006.